orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602

Ст. Петерсбург

РУСИЈА на пролет / МОСКВА и СТ. ПЕТЕРСБУРГ

Авион/ 7 дена/ 6 ноќевања                              

                           ТЕРМИН: АПРИЛ 16-22.04.2020  / МАЈ  21- 27.05.2020 / АВГУСТ  20-26.08.2020/ 

СЕПТЕМВРИ  24-30.09.2020 /  ОКТОМВРИ    22-28.10.2020 /