orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602

Лисабон

ЛИСАБОН & ПОРТО 7 ДЕНА АВИОН од Софија

Цена за рана уплата до 31  Јули: 599€     (37.150 денари)

РЕДОВНА ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:759€ (47.060ден)

ТЕРМИНИ

Лисабон на ЕСЕН 5 дена

 ЛИСАБОН 

 05-10. Септември 2019

 10-15. Октомври 2019