orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602

Венеција

НОВА ГОДИНА 2020 Венеција

ЦЕНА ЗА УПЛАТА ДО  15.11.2019: 129 € / 8.000 ден

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:  149 € / 9.240 ден