orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602

Русија

СТ. ПЕТЕРСБУРГ И МОСКВА

СТ ПЕТЕРСБУРГ & МОСКВА 

 

5 нокевања / 6 дена 

Цена на аранжманот: 665 ЕУР 

 

Русија – Санкт Петербург и Москва

Авион/ 7 дена/ 6 ноќевања

ТЕРМИНИ:

25.10-31.10.2019