orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602

Чешка

НОВА ГОДИНА 2020 ПРАГА- КАРЛОВИ ВАРИ- ДРЕЗДЕН- ВИЕНА

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ЗА УПЛАТА ДО 15  НОЕМВРИ:  169 € / 10.480 денари

РЕДОВНА ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ 189 € / 11.720 денари

НОВА ГОДИНА 2020 ПРАГА- ДРЕЗДЕН- ВИЕНА

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ЗА УПЛАТИ ДО 15.11.2019: 139 €/ 8.620 денари

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:  159 € / 9.860 денари