orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602

Албанија

11-ТИ ОКТОМВРИ ВО ВАЛОНА

11-ТИ ОКТОМВРИ ВО КСАМИЛ И САРАНДА

Берат - Драч – Скадар – Тирана - Елбасан

Цена на аранжманот за уплата до 18 Септември: 7.380 денари (119 евра)

Цена на аранжманот : 8.000 денари (129 евра)