orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602
M.I.C.E

Веќе добро позната кратенка во Бизнис круговите, која накратко Ви ја објаснуваме за оние кои што сеуште не ја сретнале:

1. M (Meetings)– деловни средби, деловни патувања, семинари, годишни собранија- организација на програми за истите со најоптимално планирање на деловните активности и интересни препораки како да го пополните слободното време.

2. I (Incentive)– стимулативни патувања – тематски програми, со цел да се мотивираат вработените, партнерите, клиентите, дистрибутерите, итн.

3. C (Conferences)– организација или учество на домашни, локални, меѓународни и други конференции, конгреси, симпозиуми, саеми.

4. E (Exibitions)– настани за промоција на компании.

Возможно е да се сретне опис за C- Convention( конвенции ), Е- Events (настани). Кога една компанија организира настан, поеднакво дали станува збор за поголем или помал, секако дека е важно тоа да биде еден беспрекорно организиран настан, кој ќе ја постигне целта на организацијата. Како организатор на Вашите настани, ОРФЕЈ ТРАВЕЛ се става во улога на Ваш сервис организатор, кој внимателно го поставува и планира настанот на единствен и креативен начин, при што како Ваш партнер кој има долгогодишно искуство и контакти во областа на туризмот, обезбедуваме максимално поволни цени и услови за Вас.

1. Презентација
2. Инспекција на одбраните дестинации иместа за одржување на конференциите
3. Стручни совети, при одбирањето на дестинацијата
4. Подготовка на печатен и рекламен материјал
5. Резервација на хотелско сместување и други конгресни простори
6. Организација на превоз и трансфери
7. Координација и контрола на програмата на настанот
8. Регистрација на посетители и општи информации
9. Организација и креирање на програма
10. Пред и пост конгресни излети
11. 24-часовно присуство на координатор од ОРФЕЈ ТРАВЕЛ
12. 24-часовна асистенција со превозот

1. Тимот на ОРФЕЈ има долгогодишно меѓународно искуство во организација и имплементација на активности од различни вид за број на учесници од 25-2
2. Нашиот пристап е индивидуален кон секој клиент посебно.
3. Мотивацијата на нашите вработени ни овозможува да бидеме флексибилни и ефикасни во комуникацијата, како со клиентот така и со добавувачите.
4. Ние обрнуваме големо внимание на деталите: нашето долгогодишното искуство и широка мрежа на контакти не обврзуваат да обезбедуваме единствено високо квалитетен сервис.
5. Ние умееме да реагираме брзо во непредвидените ситуации и соодветно да се соочиме со предизвиците.

Контакт информации

Детали за настанот


Соби