orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602
Tailor Made
;

Tailor-made туризам е посебен и релативно нов тип организација на патувања кај кое Вие не доаѓате кај нас и не бирате безлични, туку готови програми за масовни патувања. Кај Тailor-made туризам Вие само кажувате како и каде сакате да го поминете Вашиот драгоцен одмор, врз основа на тоа ние изработуваме индивидуални програми прилагодени за Вас, се трудиме да ги исполниме сите ваши желби.

НЕ, туку уште поповолен. Причината е тоа што Orfej Travel со однапред договорени попусти кај нашите партнери гарантира пониски цени.

Да можеме. Имаме договорено соработка во повеќе земји, многу брзо можеме да стапиме во контакт со нив и остваруваме најдобар однос, вложено – добиено.

Секако. Секој наш аранжман се прави во договор со патникот па така Вие во секој момент можете да сугерирате за зголемување или намалување на обемот на услугата и на крајната цена. Исто така можете и да изберете горен лимит на Вашите можности и според тоа ние го изготвуваме Вашиот аранжман.

Тоа зависи од врстата на патување, дестинација и обемот на посакуваните услуги. Просечно, изработката на аранжманот трае два дена.

Не, секоја наша странка може во секој момент да поставува прашања за изгледот и/или цената за секој аранжман посебно. Одкако ќе договориме како ќе изгледа аранжманот, Ваше е да одлучите дали сакате да потпишете договор за патуввање или не.

ДА. Освен тоа што комплетниот аранжман го правиме во договор со Вас и се прилагодуваме на Вашите желби и потреби, секој аранжман кај нас го прави особа со име и презиме како и контакт податоците. Поради тоа во секој момент, пред или за време на патувањето ќе имате контакт на кој што ќе можете да се обратите, во било кој период од денот. На тој начин Вие целосно го контролирате Вашето патување и Ви се достапни сите релевантни информации.

Лични податоци


Сместување